Sign for my Future

Sign for my future is een burgerinitiatief, uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit van burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld die samen alle Belgen oproepen om zich uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid. Colruyt Group stapt mee in dit verhaal als ambassadeur, en ook onze bedrijfsleider Dirk Depoorter steunt het intitiatief.

Waarom willen ze actie?

Signformyfuture.be vraagt de volgende regeringen om nu écht werk te maken van een krachtig klimaatbeleid. Met een grote campagne willen zij zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen zodat de volgende federale en gewestelijke regeringen doen wat nodig is om de opwarming ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar 1,5 graad, zoals bepaald in het klimaatverdrag van Parijs. Dat wil zeggen dat België klimaatneutraal moet zijn vóór 2050 en de uitstoot van broeikasgassen al in de volgende legislatuur noemenswaardig moet dalen.

Sign for my Future
National Media File 
0
“Onze toekomst en die van onze kinderen kan nog worden gered. We willen alle politici overtuigen om nu in actie te schieten door te tonen dat heel veel burgers hen hierin steunen”.Sign for my Future

Wat vragen ze?

Om te zorgen dat een krachtig klimaatbeleid geen eendagsvlieg wordt, hebben we drie eisen.

  1. Een klimaatwet: een wettelijk kader, met tussentijdse doelstellingen, om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België en in de komende legislatuur al de nodige maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen noemenswaardig te verminderen. Dat wettelijk kader moet uiterlijk eind december 2020 van kracht zijn.
  2. Een investeringsplan: een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Dat investeringsplan moet ten laatste eind 2022 in werking treden.
  3. Een klimaatraad: een onafhankelijke evaluatie van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten.

Ondertekenen?

De boodschap aan de hele samenleving van Sign for my Future is: teken nu op signformyfuture.be en geef onze politici de boodschap dat je een krachtig klimaatbeleid eist en dat je hen, de politici, daarin steunt.